INICI
LA CÈDULA
NORMATIVA
PREUS
PREGUNTES FREQÜENTS
CONTACTE

Per què la necessito?

Com puc demanar la cèdula d’habitabilitat?

És imprescindible tenir la cèdula d'habitabilitat per a poder donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat i gas. Les companyies subministradores dels serveis d'aigua, gas i electricitat no poden fer el subministrament definitiu als habitatges si aquests no disposen de cèdula d'habitabilitat.

També és imprescindible per llogar i vendre un habitatge amb finalitat d'ocupació.

A més a més, els promotors d'habitatges nous o procedents de gran rehabilitació, o que hagin sofert modificacions en la superfície que alterin les condicions objectives d'habitabilitat han d'obtenir la corresponent cèdula d'habitabilitat.

La cèdula d'habitabilitat caduca als 15 anys de ser atorgada. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.